25 jaar
Vereniging Lotus studiekring Kilder
Aangesloten bij de 
organisatie LOTUS
onder Nummer:099

Aanvragen voor Lotus® assistentie / inzet

Aanvragen voor LOTUS® assistentie kunnen alleen ingediend worden middels het door Vereniging Lotus Studiekring Kilder verstrekte 'Aanvraagformulier LOTUS® assistentie' .
Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en, na ondertekening, naar ons op te sturen.
Dit formulier mag slechts voor één datum of activiteit gebruikt worden.
Extra informatie betreffende de aanvraag voor LOTUS® assistentie kunt als bijlage bijvoegen.
Alle aanvragen voor lotus assistentie dienen ingediend te worden bij ons secretariaat

Tijdstip van indienen

Aanvragen voor LOTUS® assistentie dienen tenminste 4 weken voor de datum van het verlenen van de LOTUS® assistentie in het bezit te zijn van het Secretariaat Aanvragen van Vereniging Lotus® studiekring Kilder.
Hierbij wordt de datum van ontvangst door het Secretariaat Aanvragen gekenmerkt als de datum van indienen.

Formulieren die niet voorzien zijn van:

  1. Naam en adres aanvragende instantie c.q. persoon
  2. Datum en Handtekening van de aanvrager
  3. Factuur adres
  4. Voldoende en acurate gegevens omtrent de datum en aanvangstijden van de lotus-inzet
  5. Voldoende gegevens omtrent de locatie van de lotus-inzet
  6. Gegevens omtrent: wel/niet bedrijfsmatige c.q. verenigings aanvraag voor lotusassistentie

    Worden niet in behandeling genomen, dit ter beoordeling van Vereniging Lotus® Studiekring Kilder

Heeft u geen aanvraagformulieren meer..

Ga dan naar "Aanvraagformulier" in het menu, click daar Aanvraagformulier aan. Het Pdf bestand zal dan op scherm verschijnen, en kunt deze dan op uw eigen PC bewaren, of uitprinten.