25 jaar
Vereniging Lotus studiekring Kilder
Aangesloten bij de 
organisatie LOTUS
onder Nummer:099

Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

In 1963 opgericht door "Het Oranje Kruis"

Op 1 maart 1975 werd de Organisatie LOTUS® opgericht met als doel:

Een stukje geschiedenis

De wieg van LOTUS® stond in feite in Engeland, waar tijdens de oorlogsjaren door de heer Eric Claxton de organisatie Casualties Union werd opgericht.
Op 22 mei 1965 werd E.Claxton door Het Oranje Kruis onderscheiden met het erelidmaatschap van Lotus®.
Op de vooravond van het jubileum van Het Oranje Kruis (1959) simuleerden op het toneel van het Kurhaus, zonder enige inleiding, Dr.Wills en Eric Claxton een aantal ongevals verschijnselen.
Die demonstratie bleek, hoe goed bedoeld ook, geen succes. Het optreden veroorzaakte onbedoeld grote hilariteit onder het aanwezige publiek.
Twee jaar later (1961) werd opnieuw een demonstratie gegeven door Eric Claxton. Mrs H.M Nicholson en Dr.J.C.Turnbull. Dit maal werd er een inleiding gegeven voor de demonstratie.
De uitgebeelde letsels waren, epilepsie, flauwte en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval e.e.a maakten veel indruk op de aanwezigen.
De belangstelling voor acterende slachtoffers was gewekt.

In augustus 1962 organiseerde „Het Oranje Kruis“ in Utrecht een studieweekend in de vorm van een tweedaagse cursus in het nabootsen en uitbeelden van ongevallen.
Aan deze cursus namen afgevaardigden van „Het Oranje Kruis“ deel.
In 1963 werd met de officiële opleiding gestart.

(Bron: „The Struggle for Peace“ – Eric Claxton)

Doelstelling LOTUS

 

Het uitbeelden van ziektebeelden en Letsels door middel van:

Dichter bij de praktijk..

Opzet is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.

Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen.
EHBO-ers worden door het omgaan met LOTUS®slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed, enz. zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.

EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS®-slachtoffers heeft kunnen beoefenen.

Erkenning van het LOTUS slachtoffer

Uit regelmatig inzetten van LOTUSslachtoffers bij de EHBO-opleidingen en -herhalingslessen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt, dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben, het nut van LOTUS inzien.
Het gevolg hiervan is dat LOTUS® steeds meer wordt ingezet.

De erkenning die hiervan uitgaat geeft het LOTUS®-slachtoffer zo de noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als "slachtoffer" te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz.,omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren.
De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

Lotus kringen en groepen

Lotus groepen

De opleiding tot LOTUS® slachtoffer vindt plaats in studiegroepen
Een studiegroep staat onder leiding van een gediplomeerd Instructeur LOTUS® en een arts, bij de LOTUS® "medisch-begeleider" genoemd.
In zo'n 50 a 60 lessen leert een aspirant-lotus®slachtoffer ACTEREN, GRIMEREN, ONTWERPEN en ENSCENEREN.

Kortom, men leert wat gewonde mensen ervaren en hoe dat moet worden uitgebeeld.
Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUSAANTEKENING en mag men zich "gediplomeerd slachtoffer" noemen.
Daarbij blijft men onder leiding van een gediplomeerd studiekringleider en onder medische begeleiding van een arts regelmatig oefenen in een STUDIEKRING.

LOTUS® studiekringen

Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUSAANTEKENING en mag men zich "gediplomeerd LOTUS slachtoffer" noemen.
Daarbij blijft men onder leiding van een gediplomeerd studiekringleider en onder medische begeleiding van een arts regelmatig oefenen in een STUDIEKRING.

Tijdens deze voortgezette opleiding leert het lotusslachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals:

·  slagaderlijkebloedingen,

·  uitgebreide verbrandingen,

·  epilepsie,

·  suikerziekte,

·  ademhalingsstoornissen,deze worden echter niet meer geacteerd

·  afgerukte lichaamsdelen

·  enz.

Dit alles met het doel om andere mensen, die op een of andere wijze met eerste hulpverlening van doen kunnen hebben, vertrouwd te maken met slachtoffers en situaties die zij in werkelijkheid kunnen tegenkomen en om ze ervaring te laten opdoen in het op de juiste wijze verlenen van eerst hulp.

Waarom wordt men LOTUS®slachtoffer ?

Idealisme en gedrevenheid zijn de bepalende factoren die iemand er toe brengen LOTUS®slachtoffers te worden en te blijven.
EHBO-ers die regelmatig met LOTUS®slachtoffers worden geconfronteerd doen bijzonder veel ervaring op.

·  Ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen;

·  Ervaring op het gebied van wat het slachtoffer mankeert;

·  Ervaring in het omgaan met een slachtoffer.

Wat constateren we? Spel en werkelijkheid vloeien ineen.

Een manier om nog meer te leren van Eerste Hulpverlening, de achterzijde van de medaille leren kennen, is vaak een motivatie om Lotus®slachtoffer te worden.
Men heeft vaak al met Lotus slachtoffers te maken gehad in hun eigen EHBO-opleiding.
En men heeft daar gezien wat een LOTUS®slachtoffer kan en doet.

Een leuke, misschien vreemde hobby waar iedereen veel profijt van kan hebben.
Wij kunnen u het aanraden, een leuke hobby, leuke collega's en veel plezier.

 

 

?>
?>