25 jaar
Vereniging Lotus studiekring Kilder
Aangesloten bij de 
organisatie LOTUS
onder Nummer:099

Deze voorwaarden zijn vanaf 01-01-2013  van kracht.

Met het van kracht worden van deze leveringsvoorwaarden komen eerder uitgebrachte leveringsvoorwaarden te vervallen.

Leveringsvoorwaarden voor het aanvragen van Lotus assistentie:

1    Het Secretariaat Lotus Aanvragen (zie briefhoofd) is als enige aanspreekbaar voor de inzet van Lotus assistentie. Afspraken over

lotus assistentie kunnen en mogen alleen met dit Secretariaat Lotus Aanvragen gemaakt worden. Toezeggingen over lotus assistentie zijn alleen bindend als deze door het Secretariaat Lotus Aanvragen zijn gedaan.

2    Aanvragen voor Lotus assistentie kunnen alleen ingediend worden middels het door Vereniging Lotus Studiekring Kilder verstrekte

Aanvraagformulier Lotus assistentie

Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en, na ondertekening, naar ons op te sturen.

Aanvragen die niet ondertekend zijn, zullen niet door ons in behandeling worden genomen. Ook onvolledige of onduidelijke aanvragen zullen niet door ons in behandeling worden genomen, dit ter beoordeling van het Secretariaat Lotus Aanvragen van Vereniging Lotus Studiekring Kilder.

3    Aanvragen voor lotus assistentie dienen uiterlijk 4 weken voor de datum van het verlenen van de Lotus assistentie in het bezit te zijn

van het Secretariaat Lotus Aanvragen van Vereniging Lotus studiekring Kilder. Hierbij wordt de datum van ontvangst door het

Secretariaat Lotus Aanvragen gekenmerkt als de datum van indienen.

Per formulier mag slechts voor één activiteit Lotus assistentie gevraagd worden. Extra informatie betreffende de aanvraag voor Lotus assistentie kan als bijlage bijvoegen.

4    Het Aanvraagformulier Lotus assistentie van Vereniging Lotus Studiekring Kilder, is een bindend formulier. Op basis van dit

formulier wordt een rekening opgesteld door onze penningmeester. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse toeslagen

1. Een administratieve toeslag van € 2,00 per aanvraag

2. Kilometertoeslag van € 0,19 per gereden kilometer

3. Kosten gemaakt door het reizen met het openbaar vervoer, worden als dusdanig in rekening gebracht

(bijv. treinkaartjes, strippenkaarten en eventueel taxikosten)

4. Het tijdstip waarop onze leden aanwezig moeten zijn, volgens uw opgave (onze leden zullen proberen om tenminste 15 minuten eerder aanwezig te zijn.)

5. De tijdsduur van de daadwerkelijke aanwezigheid van onze leden (afgerond naar boven met een marge van 15 minuten)

6. Extra kosten gemaakt door onze leden, met betrekking tot : Parkeergelden

Telefoonkosten

Opvang schoolgaande kinderen (dit geldt voornamelijk voor aanvragen overdag) Grimeer kosten, indien er niet-lotus slachtoffers extra gegrimeerd dienen te worden

5    Bij de aanvragen dient men er rekening mee te houden dat de minimale tijd voor een aanvraag 2 uur is en dat een lotus slachtoffer

tenminste 10 minuten pauze per 2 uur heeft. Hierbij wordt de voorbereidingstijd van het Lotus slachtoffer niet meegerekend. (Een kop koffie, Thee e.d. is daarbij van harte welkom)

6    Indien een aanvraag door de aanvragende instantie wordt teruggetrokken nadat deze door het Secretariaat Lotus Aanvragen in

behandeling is genomen, worden de door Vereniging Lotus Studiekring Kilder al gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit ter beoordeling van de Penningmeester van Vereniging Lotus studiekring Kilder. Het bedrag dat minimaal in rekening gebracht wordt bedraagt 5,00.

Kosten met betrekking tot het aanvragen van Lotus assistentie:

(Kosten voor de daadwerkelijke Lotus assistentie die, naast de in punt 4 genoemde toeslagen, voldaan dienen te worden.)

Kosten voor Lotus assistentie met betrekking tot Verenigingen Rode Kruis afdelingen en niet commerciële instellingen

(Dit ter beoordeling van Vereniging Lotus Studiekring Kilder)

Aanvragen voor Lotus assistentie, waarbij de inzet voor 18.00 uur plaats vindt  op Ma t/m Vrij, worden als bedrijfsmatig ingepland, en als zodanig gefactureerd.

EHBO-Opleidingen

EHBO-Examens EHBO-Oefeningen EHBO-Wedstrijd/Demo Kader-Rayon

In alle andere gevallen

Extra kosten:

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

7,50 per uur / per lotusslachtoffer

Indien onze leden , extra mensen (niet lotus leden van onze vereniging) dienen te grimeren, zullen wij hier per

persoon een bedrag in rekening brengen van tenminste € 1,- (vergoeding grimekosten)

Kosten voor Lotus assistentie met betrekking tot commerciële instellingen, bedrijven e.d.

(Dit ter beoordeling van Vereniging Lotus Studiekring Kilder)

22,50 per uur  (met een minimum van 2 uur, per lotus, per aanvraag)

(per 2 uur dient het LOTUS slachtoffer een pauze te hebben van tenminste 10 minuten)

Vereniging Lotus Studiekring Kilder behoudt zich het recht voor, om de voorwaarden c.q. de kosten te wijzigen en naar eigen inzicht toe te

passen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet toepasbaar / onduidelijk is, beslist het bestuur van Vereniging Lotus Studiekring

Kilder.

 

 

?>